Ilmastointi
Ilmastointi

Merkittävimpiä toimituksia

Tilaaja Ilmankäsittelytoimitus
Stora Enso Oyj, Imatra Kuorimo ja seulomo
VAMY Oy Voimalaitoksen erillistilat
Kymenso Oy ACE 200 Kombivoimala
Kvaerner Pulping Oy BFB-kattila, Kuusankoski
Kymin Voima Oy BFB-kattila, Erillistilat
Sunila Oy HAKE 2003
Fortum Engineering Oy Kotkan Biovoimala
UPM Kymmene Oyj, Kaipola KLIK 2003
Stora Enso Oyj, Summa Varakattilalaitos
Vaasan & Vaasan Oy Leipälinja, Kotka
Myllykoski Paper Oy Valkaisimo
J.M Huber Finland Oy Lasiuuni, Taavetti
UPM Kymmene Oyj, Kymi REC08 Lietteenkäsittely
UPM kiinteistöt Oy ABB Voikkaa
Stora Enso Oyj, Anjala OPTI-projekti
UPM Kymmene Oyj, Jämsänkoski Lietteenkäsittely
Fortum Power and Heat Oy LARA-LO2 Loviisa
Stora Enso Oyj, Imatra HA1-projekti Kaukopää
Stora Enso Oyj, Imatra KA4 BOOST
Stora Enso Poland S.A NAREW-Power Plant
Stora Enso Oyj, Imatra PT SPEED-projekti
Vaasan Oy Välilinja, Kotka
UPM Kymmene Oyj, Kymi 110 kV-tilat
UPM Kymmene Oyj, Kaipola KAIRA-2011
Stora Enso Oyj, Imatra KAPA-projekti
M+W Process Industries GmbH Lääketehdas Cytomed, puhdastilat
Stora Enso Oyj, Imatra Kuivaamon kattokoneet
Ekokem Oy, Riihimäki Voimala 2
Ekokem Oy, Riihimäki Voimala 2 Erillistilat
M+W Process Industries GmbH FIN Senter Nanolab, Norja, puhdastilat
UPM Kymmene Oyj, Kymi ARKKI-projekti
Stora Enso Oyj, Imatra Raakavesipumppaamon ilmastointi
Corenso Oy, Imatra Hylsytehdas
UPM Kiinteistöt Oy WoodPrime tuotantohalli, Voikkaa
Stora Enso Oyj, Heinola PATU-projekti
Efora Oy, Imatra Kaukopää, KAT laboratorio
M+W Process Industries GmbH Sintef, Norja, puhdastilat
Stora Enso Oyj, Sunila SELIX tuotantotilat
Stora Enso Oyj, Imatra TARU-projekti
Vaasan Oy Uuni 6 kanavat
Stora Enso Oyj, Sunila SELIX pakkaamo
Stora Enso Oyj, Heinola TANKS-projekti
Kotkamills Oy FE2 LVIJA-työt
Kotkamills Oy RCF- ja tertiääriflotaation IV
Stora Enso Oyj, Sunila Ligniinin liuotustila
Kemira Chemicals Oy, Joutseno SOIHTU-projekti
Stora Enso Oyj, Imatra PeCCa-projekti
Stora Enso Oyj, Imatra IMAGE-projekti